W3C | Feedback | Site Map | FAQs | Support   redgreenblue  Facebook Youtube Twitter 

BENGKEL JAMINAN KUALITI JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK

4 FEBRUARI 2014 : Jabatan Hal Ehwal Akademik (JHEA) telah menganjurkan Bengkel Jaminan Kualiti pada 28 dan 29 Januari 2014 di Hotel EDC. Bengkel ini melibatkan semua staf JHEA, Ketua Penolong Pengarah Kolej, Penolong Pengarah Pusat Pengajian serta beberapa PTJ yang berkaitan pengurusan akademik seperti PACE, CIAC, Pusat Komputer, PPE dan Pusat Kokurikulum.

 

Read more: BENGKEL JAMINAN KUALITI JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK

Visitor