W3C | Feedback | Site Map | FAQs | Support   redgreenblue  Facebook Youtube Twitter 

1) ANALISIS TAHAP PERKHIDMATAN PELANGGAN DI KAUNTER JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK (Sila muat turun disini)

2) LAPORAN SERVICEDESK ( MAC - SEPTEMBER )

Bil Perkara Muat Turun
1. Bulan March Statistik 3
2. Bulan April Statistik 4
3. Bulan May Statistik 5
4. Bulan Jun Statistik 6
5. Bulan Julai Statistik 7
6. Bulan Ogos Statistik 8
7. Bulan September Statistik 9
8. Bulan Oktober Statistik 10
9 Bulan November Statistik 11