W3C | Feedback | Site Map | FAQs | Support   redgreenblue  Facebook Youtube Twitter 

VISI

Ke Arah Pencapaian Kecemerlangan Dalam Pengurusan Akademik


MISI

  • Menyediakan segala kemudahan bagi melicinkan setiap urusan akademik khususnya.
  • Memberi perkhidmatan kepada pelajar sehingga tamat pengajian dengan jayanya.
  • Memberi perkhidmatan kepada tenaga pengajar dalam menjalankan urusan pengajaran.
  • Menjadi pusat rujukan dalam pengurusan akademik.


OBJEKTIF

  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan pengurusan aktiviti akademik
  • Memberi perkhidmatan kepada pelajar, tenaga pengajar, pentadbiran Universiti dan masyarakat luar dalam pengurusan aktiviti akademik
  • Memberi perkhidmatan keurusetiaan kepada Senat dan Jawatankuasa serta Lembaga yang ditubuhkan oleh Senat
  • Menjadi pusat rujukan dalam pengurusan akademik