W3C | Feedback | Site Map | FAQs | Support   redgreenblue  Facebook Youtube Twitter 


  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan pengurusan aktiviti akademik;
  • Memberi perkhidmatan kepada pelajar, tenaga pengajar, pentadbiran Universiti dan masyarakat luar dalam pengurusan aktiviti akademik;
  • Memberi perkhidmatan keurusetiaan kepada Senat dan Jawatankuasa serta Lembaga yang ditubuhkan oleh Senat;
  • Menjadi pusat rujukan dalam pengurusan akademik.