W3C | Feedback | Site Map | FAQs | Support   redgreenblue  Facebook Youtube Twitter 

Kami berazam dan berjanji untuk memberi perkhidmatan yang terbaik, mesra, cepat, tepat, adil, saksama dan memuaskan dalam menyediakan segala kemudahan bagi melicinkan perjalanan setiap urusan akademik kepada Pelajar, Tenaga Pengajar, Universiti dan Masyarakat Luar melalui peranan yang dimainkan oleh bahagian-bahagian seperti berikut :

  •     Bahagian Pentadbiran
  •     Bahagian Pengurusan Kualiti & Strategik
  •     Bahagian Pengambilan & Perkhidmatan Pelajar